O nama

Volkshilfe Community Work

Želeli bismo da damo doprinos boljem suživotu u našem lepom gradu

Imate li ideju da svom Gratzlu date novi život? Vizija koja vam je dugo na umu, ali nikada niste imali vremena ili resursa da je ostvarite?

Mi vam pomažemo!

Kao vođa zajednice, možete se osloniti na znanje Volkshilfe Vien i takođe ćete dobiti materijalnu podršku u sprovođenju svoje ideje. Ne zanima nas šta verujete, koju boju kože imate ili seksualnu orijentaciju – vaše ideje za solidarnost, miran i inkluzivan suživot su naš fokus!

Kako je nastala ideja

Naš rad je počeo 2022. godine u Favoritenu, okrugu koji ima izuzetnu društvenu, etničku, ideološku i kulturnu raznolikost. Zbog svoje veličine i značaja, 10. okrug je takođe mesto gde društveni sukobi postaju opipljivi i dopiru do široke medijske publike. Ovo ponekad zamagljuje kvalitete, otvorenost i posvećenost njenih stanovnika. Favoriten je idealna polazna tačka za razvoj novog, niskog praga i inkluzivnog pristupa radu u zajednici. Sada takođe doprinosimo svojom stručnošću lokalnoj agendi Penzinga i Neubaua. Pored toga, sa Community Tandem okupljamo novopridošle državljane trećih zemalja širom Beča sa ljudima koji su već čvrsto uspostavljeni u gradu.

misija

Izazovi uspešnog suživota slični su širom grada. Naš posao je da ovo promovišemo podržavanjem posvećenosti ljudi bez obzira na njihovo socijalno, ekonomsko ili jezičko poreklo. Naše inicijative se prvenstveno odvijaju u javnosti. Pored gradskih ulica i trgova, ovo uključuje i digitalne prostore u kojima se sve više krećemo u svakodnevnom životu. Svojim sopstvenim formatima i aktivnostima stvaramo i prilike za susrete i razmenu kako bi raznolikost grada i njegovih stanovnika postala vidljiva i van granica.

viziju

Svojim radom želimo da postepeno uspostavimo mrežu posvećenih ljudi kako u okruzima i njihovim naseljima, tako iu gradu u celini. Naše inicijative takođe čine stalnu osnovu koja, dugoročno gledano, promoviše stvaranje urbanog, pozitivnog i raznolikog identiteta za urbano stanovništvo. Na ovaj način stvaramo prostore za razmenu između različitih grupa stanovništva, promovišemo njihovu saradnju i pre svega stavljamo ono što nas povezuje ispred onoga što nas deli.

Činjenice

Podržavamo ljude koji dobrovoljno promovišu miran, solidarni i inkluzivni suživot u Beču. Podržavamo vas i organizaciono i finansijski u realizaciji vaših ideja.

Kroz podršku niskog praga i višejezičnu podršku u razvoju i implementaciji inicijativa, osiguravamo da ljudi, bez obzira na njihovo socijalno, jezičko ili ekonomsko poreklo, imaju priliku da se uključe u Volkshilfe Community Work.

Inicijative koje podržavamo pružaju intervencije u širokom spektru oblasti. Bez obzira da li je motivacija umetnička, društvena, obrazovna ili svakodnevno kulturna, zajedno doprinose promovisanju modernog i inkluzivnog urbanog identiteta.

Naše inicijative se po mogućnosti odvijaju na javnim mestima. Kako na ulicama i trgovima grada, tako i u digitalnim prostorima u kojima se krećemo u svakodnevnom životu. Biti prisutan tamo gde se ljudi sastaju je kamen temeljac našeg rada.

Volkshilfe Community Work tim

Amar Rajković

Miriam Mayrhofer

Ali Gedik

Thomas Reithmayer

Mari Steindl

Şenol Grasl-Akkılıç